Actys is overgenomen door MVGM. Bent u huurder, kijk op www.mvgm.nl/actys voor meer informatie. Bent u woningzoeker, kijk op www.ikwilhuren.nu voor woningaanbod.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag? Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we de meest gestelde vragen hieronder voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen over huren

Hoe kom ik in aanmerking voor een huurwoning/parkeergelegenheid van Actys Wonen?

Het zoeken op de website naar een woning is gratis. Wilt u echter reageren op een woning of huren bij Actys Wonen dient u zich te registeren op onze website met een 'Mijn Actys' Account. Het 'Mijn Actys' account is gratis. 

Aan welke criteria moet ik voldoen om te kunnen huren bij Actys Wonen?

Al onze voorwaarden staan beschreven in onze inschrijfvoorwaarden. Om u te kunnen registreren bij Actys Wonen dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden.

Kan ik huurtoeslag aanvragen voor een woning?

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen gelden een aantal voorwaarden. Voor meer informatie hierover en het maken van een proefberekening verwijzen wij u graag naar de website van de belastingdienst

Let op: om in aanmerking te komen voor een huurwoning van Actys Wonen dient u aan de gestelde inkomenseisen van die woning te voldoen, wij houden hierbij geen rekening met eventueel te ontvangen huurtoeslag.

Welke documenten moet ik aanleveren als ik een woning wil gaan huren?

Om uw aanvraag voor het huren van een woning in behandeling te nemen hebben wij een aantal documenten van u nodig

U werkt in loondienst

 •  Kopie paspoort/ ID
 •  Afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 •  Werkgeversverklaring (origineel)
 •  3 recente loonstroken
 •  3 recente bankafschriften waaruit storting salaris blijkt
 •  IB60 formulier (op te vragen bij de belastingdienst)
 •  Verhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (origineel)

U bent zelfstandig ondernemer

 •  Kopie paspoort/ ID
 •  Afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 •  Uittreksel Kamer van Koophandel
 •  Accountantsverklaring (origineel)
 •  Drie meest recente jaarrekeningen & prognose huidige jaar (opgemaakt door een accountant)
 •  IB60 formulier (op te vragen bij de belastingdienst)
 •  3 huurtermijnen bankgarantie bij eigen bank
 •  Verhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (origineel)

U mag uw foto onherkenbaar en nationaliteit en burgerservicenummer onleesbaar te maken. Actys Wonen heeft uw foto, burgerservicenummer en nationaliteit namelijk niet nodig voor de beoordeling van uw documenten. Andere gegevens mag u niet afschermen. Indien u de gegevens niet afschermt geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze als zodanig op te slaan.

Wij maken u er op attent dat wij tevens een antecedentenonderzoek uitvoeren via Experian, ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt er gekeken naar uw kredietwaardigheid, zoals betalingservaringen in het verleden.

Indien u aan alle criteria voldoet, én de credit-check positief, is zal Actys Wonen een huurcontract opstellen om de verhuur formeel te bekrachtigen. In het huurcontract zijn o.a. zaken als minimale huurperiode, specificatie van de huurprijs en eventuele servicekosten opgenomen. Tijdens de tekenafspraak wordt het huurcontract met u doorgenomen en na ondertekening wordt de verhuring definitief verwerkt in onze administratie.

Vragen over mijn account

Waar kan ik inloggen op de site?

De inlog functie treft u onder de knop “Welkom bezoeker” , rechtsboven in de menubalk van de site.

Ik heb een account aangemaakt maar ik ontvang geen e-mails met het actuele huuraanbod?

Bij het aanmaken van een account dient u aan te vinken of u graag e-mails van ons wilt ontvangen.

Twijfelt u of u deze optie goed heeft aangevinkt? Kies dan eerst voor "Inloggen" en ga vervolgens naar Mijn Actys. Hier kunt u eenvoudig al uw gegevens inzien en wijzigen, zo ziet u hier ook direct of u bent aangemeld voor onze e-mail berichten en kunt u deze optie indien gewenst aan of uit zetten.

Waarom moet ik mijn inkomensgegevens invullen?

Voor al onze woningen geldt een inkomenseis. Aan de hand van uw inkomensgegevens toetsen wij of u in aanmerking komt voor een huurwoning, zo weet u direct waar u aan toe bent.

Waarom is het belangrijk mijn profiel compleet te maken?

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te helpen bij uw zoektocht naar een geschikte huurwoning. Zo zoekt ons systeem dagelijks naar woningen die aansluiten bij uw zoekprofiel en sturen wij u deze woningen (indien gewenst) direct toe per e-mail. Daarnaast gebruiken onze verhuurmakelaars uw gegevens bijvoorbeeld bij het opmaken van een eventueel huurcontract.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerken we alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verkregen. Uw gegevens worden opgenomen in een persoonsregister, dat is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hierdoor is uw privacy gewaarborgd.

U bent op ieder gewenst moment in staat om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te verwijderen. 

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Bent u uw wachtwoord kwijt of vergeten? Kies dan eerst voor "Inloggen" en klik op de link "Wachtwoord vergeten?". U kunt nu het e-mailadres invullen waarmee u geregistreerd staat. We sturen dan automatisch een e-mail met daarin een link om uw wachtwoord te wijzigen.    Heeft u geen e-mail met uw wachtwoord ontvangen? Check dan of u een geldig e-mailadres heeft ingevuld en of de mail niet in uw spamfilter terecht is gekomen.

Hoe kan ik mijn account verlengen?

U ontvangt vier weken voor de verloopdatum van uw account, een bericht van ons dat u het account moet verlengen om deze te behouden. U kunt dit doen door via de website in te loggen in ‘Mijn Actys’ en vervolgens in het blok “Mijn account” te klikken op de knop “ Verlengen”. Deze knop wordt vier weken voor de verloopdatum zichtbaar. Uw inschrijving wordt met één jaar verlengd.

Vragen voor huurders

Hoe kan ik een klacht of storing melden?

Storingen melden kan telefonisch via het nummer 0900-4446677 of online via het meldformulier.

Buiten kantooruren blijft het 0900 nummer bereikbaar voor spoedgevallen. Voorbeelden van spoedgevallen zijn brand of een grote lekkage.

Mag ik veranderingen aanbrengen aan mijn huurwoning?

Wilt u wijzigingen aan uw huurwoning aanbrengen? Raadpleeg dan de pagina zelf aangebrachte voorzieningen voor een overzicht van welke wijzigingen u met en zonder toestemming mag doorvoeren.

Onderhoud: welke verplichtingen heb ik als huurder?

Iedere woning heeft onderhoud nodig, daarover bestaat geen twijfel. Onderhoud draagt bij aan de kwaliteit van de woning, hier heeft zowel de huurder als verhuurder voordeel van. Om u duidelijkheid te geven over wie waarvoor verantwoordelijk is bij onderhoud, heeft Actys Wonen de onderhoudswijzer samengesteld. Hierin staat duidelijk omschreven welke kosten voor rekening van de eigenaar komen, en welke voor rekening van de huurder, en wie het onderhoud moet uitvoeren.

Wat moet ik doen als er iets wijzigt in mijn persoonlijke situatie?

Wijzigt er iets aan uw persoonlijke situatie? Laat het ons tijdig weten.  Door een wijziging in uw woonsituatie kunnen uw rechten en plichten namelijk ook veranderen. Kijk voor meer informatie op de pagina wijzigingen doorgeven.

Kan ik zaken/goederen ter overname aanbieden?

Tijdens de voorinspectie zal door de inspecteur een rapport worden opgemaakt. Hierop wordt aangegeven hoe de vertrekkende huurder de woning dient op te leveren. Het kan natuurlijk voorkomen dat er bepaalde zaken zijn die de vertrekkende huurder ter overname aan wilt bieden. Onder bepaalde voorwaarden is dit mogelijk.

Overname is alleen mogelijk wanneer een nieuwe huurder akkoord gaat. Actys Wonen brengt de vertrekkende huurder en nieuwe huurder, indien beschikbaar, met elkaar in contact. De vertrekkende huurder dient dan zelf met de nieuwe huurder te overleggen inzake overname. Omdat de overname voor elke partij duidelijk geregeld moet zijn, dient dit vastgelegd te worden op het overnameformulier.
Actys Wonen is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken, de vertrekkend huurder blijft verantwoordelijk indien de nieuwe huurder zijn afspraken niet nakomt.

Hoe dien ik mijn woning op te leveren bij einde huur?

Wanneer u de huur schriftelijk heeft beëindigd, ontvangt u van Actys Wonen een schriftelijke bevestiging. Tevens informeren wij u in dit schrijven over de voor- en eindinspectie die plaats gaat vinden. Waar u rekening mee dient te houden kunt u lezen in het formulier ´Informatie en richtlijnen voor de oplevering van woningen en kamers´

Wanneer moet ik mijn huur overmaken?

De huur, eventueel te verhogen met een voorschot voor de stookkosten en/of servicekosten, dient uiterlijk de 1e van de maand waarop de huur betrekking heeft op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bijvoorbeeld de huur voor april dient uiterlijk 1 april op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Naar welk bankrekeningnummer kan ik de huur overmaken?

Het bankrekeningnummer waarop u de huur moet overmaken staat vermeld in uw huurovereenkomst. Vermeld bij het overmaken van uw huur het adres waarop de huurbetaling betrekking heeft.

Ik wil mijn betaalwijze veranderen naar automatische incasso, wat moet ik doen?

Wilt u gebruik maken van automatische incasso dan dient u hiervoor een automatische incassoformulier en prénotificatie brief in te vullen. Deze kunnen wij u verstrekken op het moment dat uw bankrekeningnummer bij ons bekend is. U kunt uw rekeningnummer kenbaar maken door contact op te nemen met uw verhuurkantoor.
Wanneer u een automatisch incasso afgeeft, zorgen wij er vervolgens voor dat het juiste bedrag op het contractueel overeengekomen moment wordt afgeschreven. Het enige waar u voor moet zorgdragen is dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
Heeft u vragen over automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling debiteuren via debiteuren@actyswonen.nl of telefonisch via 0900-444 66 77 (optie 3).

Hoe kan ik mijn automatisch incasso stopzetten?

Indien u uw automatische incasso wilt stopzetten kunt u hiervoor het beste contact opnemen met uw eigen bank. Mochten zij hier geen standaardformulieren voor hebben dan kunt u contact opnemen met uw verhuurkantoor per email.

Wat moet ik doen als mijn rekeningnummer wijzigt?

Maakt u gebruik van automatische incasso om uw huur over te maken? Dan dient u wijzigingen in uw bankrekeningnummer aan ons te melden. Stuur hiervoor een e-mail met daarin uw naam, adresgegevens (postcode, plaats) en nieuwe bankrekeningnummer (inclusief tenaamstelling) naar het kantoor waar u huurt. U kunt de wijziging ook per brief melden aan uw vestiging. Kijk op de contact pagina voor de contactgegevens van al onze vestigingen.

Zodra wij uw wijziging ontvangen hebben ontvangt u van ons een nieuw SEPA formulier. U dient het formulier getekend en vóór de 15e van de maand aan ons retour te zenden, pas dan kunnen wij de wijziging verwerken. De wijziging gaat in per de 1e van de volgende maand. Ontvangen wij het formulier bijvoorbeeld voor 15 januari, dan gaat de wijziging per 1 februari in. Ontvangen wij het formulier na 15 januari, dan kan de wijziging pas per 1 maart ingaan.

Wat moet ik doen bij huurbetalingsproblemen?

In het geval dat er problemen ontstaan met uw huurbetaling  is het belangrijk dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze afdeling debiteuren. Dit kan per e-mail (debiteuren@actyswonen.nl) of telefonisch via 0900-444 66 77 (optie 3).

Hoe kan ik mijn huur opzeggen?

Wilt u uw huurovereenkomst bij Actys Wonen beëindigen? Op de pagina huur opzeggen vertellen wij u graag meer over de procedure van uw huuropzegging.