Actys is overgenomen door MVGM. Bent u huurder, kijk op www.mvgm.nl/actys voor meer informatie. Bent u woningzoeker, kijk op www.ikwilhuren.nu voor woningaanbod.

Aan te leveren documenten

Om uw aanvraag voor het huren van een woning in behandeling te nemen hebben wij een aantal documenten van u nodig

U werkt in loondienst

 •  Kopie paspoort/ ID
 •  Afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 •  Werkgeversverklaring (origineel)
 •  3 recente loonstroken
 •  3 recente bankafschriften waaruit storting salaris blijkt
 •  IB60 formulier (op te vragen bij de belastingdienst)
 •  Verhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (origineel)

U bent zelfstandig ondernemer

 •  Kopie paspoort/ ID
 •  Afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP mag niet ouder zijn dan 3 maanden)
 •  Uittreksel Kamer van Koophandel
 •  Accountantsverklaring (origineel)
 •  Drie meest recente jaarrekeningen & prognose huidige jaar (opgemaakt door een accountant)
 •  IB60 formulier (op te vragen bij de belastingdienst)
 •  3 huurtermijnen bankgarantie bij eigen bank
 •  Verhuurdersverklaring of hypotheekverklaring (origineel)

U mag uw foto onherkenbaar en nationaliteit en burgerservicenummer onleesbaar te maken. Actys Wonen heeft uw foto, burgerservicenummer en nationaliteit namelijk niet nodig voor de beoordeling van uw documenten. Andere gegevens mag u niet afschermen. Indien u de gegevens niet afschermt geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze als zodanig op te slaan. 

Wij maken u er op attent dat wij tevens een antecedentenonderzoek uitvoeren via Experian, ter beoordeling van een eventueel financieel risico. Hierbij wordt er gekeken naar uw kredietwaardigheid, zoals betalingservaringen in het verleden.

Indien u aan alle criteria voldoet, én de credit-check positief, is zal Actys Wonen een huurcontract opstellen om de verhuur formeel te bekrachtigen. In het huurcontract zijn o.a. zaken als minimale huurperiode, specificatie van de huurprijs en eventuele servicekosten opgenomen. Tijdens de tekenafspraak wordt het huurcontract met u doorgenomen en na ondertekening wordt de verhuring definitief verwerkt in onze administratie.