Actys is overgenomen door MVGM. Bent u huurder, kijk op www.mvgm.nl/actys voor meer informatie. Bent u woningzoeker, kijk op www.ikwilhuren.nu voor woningaanbod.

Zelf aangebrachte voorzieningen

Een zelf aangebrachte voorziening is een verandering aan de inrichting of het uiterlijk van de huurwoning, tuin, balkon en/of gemeenschappelijke ruimte. Het is een wijziging van de standaarduitrusting van het gehuurde.

Kleine veranderingen
Kleine veranderingen mag u uitvoeren zonder dat u hiervoor toestemming hoeft te vragen. Dit zijn veranderingen aan de binnenkant van uw woning die bij het einde van de huurovereenkomst zonder veel kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of verwijderd.

Grote veranderingen
Grote veranderingen zijn in veel gevallen van meer blijvende aard en kunnen dus slechts door het maken van noemenswaardige kosten in oorspronkelijke staat teruggebracht worden. Voor dit soort veranderingen dient u vooraf schriftelijk toestemming te vragen.  Een voorbeeld van een aanvraagformulier vindt u bovenaan deze pagina. Ook vindt u hier een lijst van veel voorkomende zelf aangebrachte voorzieningen en hoe daarmee wordt omgegaan.

Contact opnemen
Mocht u twijfelen of een zelf aan te brengen voorziening of wijziging is geoorloofd in uw huurwoning, dan adviseren wij u om van te voren contact op te nemen met de technische dienst van Actys Wonen.