Actys is overgenomen door MVGM. Bent u huurder, kijk op www.mvgm.nl/actys voor meer informatie. Bent u woningzoeker, kijk op www.ikwilhuren.nu voor woningaanbod.

Wijzigingen doorgeven

Persoonsgegevens wijzigen
Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde schriftelijk melden aan het verhuurkantoor waar u uw contract heeft getekend. Vermeld in de brief duidelijk om welke gegevens het gaat. Vermeld zowel de oude als de nieuwe gegevens.

Intrekken medehuurder
Als u een persoon wilt bijschrijven op de huurovereenkomst dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen aan Actys Wonen en opnieuw alle gegevens bij ons aan te leveren. (welke documenten moet ik aanleveren?)  Wij toetsen de gegevens en bij akkoord wordt het contract op beide namen gezet waarmee u beiden gebruik kunt maken van de rechten en plichten van de woning.  Bij het intrekken van een medehuurder dient er sprake te zijn van een duurzame relatie en dient de medehuurder reeds 2 jaar op het adres ingeschreven te staan. Dit kan aangetoond worden middels een uittreksel uit de GBA. Let op, in het eerste huurjaar is het niet mogelijk wijzigingen door te voeren in het huurcontract.

Voor het herzien van huurovereenkomsten/opmaken van allonges wordt € 108,90 (incl. BTW) aan u in rekening gebracht.

Vertrekken medehuurder
Het vertrekken van een medehuurder dient u middels een schriftelijk verzoek aan Actys Wonen te melden. Het verzoek moet door beide huurders worden ondertekend. De achterblijvende huurder dient daarnaast opnieuw zijn of haar gegevens aan te leveren zodat getoetst kan worden of de huurder de lasten alleen kan dragen. (welke documenten moet ik aanleveren?) Indien een vertrek niet wordt gemeld, dan zijn beide huurders aansprakelijk voor de huurovereenkomst, ongeacht of ze er wel of niet wonen. Let op, in het eerste huurjaar is het niet mogelijk wijzigingen door te voeren in het huurcontract.

Komt een medehuurder onverhoopt te overlijden, dan ontvangen wij graag de akte van overlijden, waarna wij de tenaamstelling van de huurovereenkomst zullen aanpassen.

Voor het herzien van huurovereenkomsten/opmaken van allonges wordt € 108.90 (incl. BTW) aan u in rekening gebracht. Bij wijzigingen door overlijden worden geen kosten in rekening gebracht.

Wisselen van medehuurder
Het is helaas niet mogelijk om binnen de huurovereenkomst de ene medehuurder uit te schrijven en een nieuwe medehuurder in te schrijven. Wilt u van medehuurder wisselen, dient u eerst de woning op te zeggen en opnieuw alle gegevens aan te leveren van de huurders in de nieuwe situatie. (welke documenten moet ik aanleveren?) Wij toetsen deze gegevens en bij akkoord stellen wij een nieuwe huurovereenkomst op. Hierbij wordt de nieuwe markthuur gehanteerd en worden de geldende verhuurkosten in rekening gebracht. Let op, in het eerste huurjaar is het niet mogelijk wijzigingen door te voeren in het huurcontract.

Kopie huurovereenkomst 
Wilt u gedurende uw huurperiode een nieuwe of extra kopie van uw huurcontract ontvangen, dan kunt u deze opvragen bij het verhuurkantoor waar u het contract ondertekend heeft. Kosten voor een kopie bedragen € 12.10 (incl. BTW).

Wijziging rekeningnummer
Maakt u gebruik van automatische incasso om uw huur over te maken?
Dan dient u wijzigingen in uw bankrekeningnummer aan ons te melden. Stuur hiervoor een e-mail met daarin uw naam, adresgegevens (postcode, plaats) en nieuwe bankrekeningnummer (inclusief tenaamstelling) naar het kantoor waar u huurt. U kunt de wijziging ook per brief melden aan uw vestiging. Kijk op de contact pagina voor de contactgegevens van al onze vestigingen.

Zodra wij uw wijziging ontvangen hebben ontvangt u van ons een nieuw SEPA formulier. U dient het formulier getekend en vóór de 15e van de maand aan ons retour te zenden, pas dan kunnen wij de wijziging verwerken. De wijziging gaat in per de 1e van de volgende maand. Ontvangen wij het formulier bijvoorbeeld voor 15 januari, dan gaat de wijziging per 1 februari in. Ontvangen wij het formulier na 15 januari, dan kan de wijziging pas per 1 maart ingaan.

Wisselen van parkeerplaats.
Wilt u van parkeerplaats wisselen, dient u een getekende aanvraag tezamen met uw kopielegitimatie en kentekenbewijs aan te leveren. Wij beoordelen of de gewenste wijziging mogelijk is (i.v.m. beschikbaarheid) en toetsten deze gegevens. Bij akkoord stellen wij een allonge op. Hierbij wordt de nieuwe markthuur gehanteerd en worden de geldende administratiekosten in rekening gebracht. Voor het opmaken van deze allonge wordt € 60.50 (incl. BTW) aan u in rekening gebracht.