Huur opzeggen

Wilt u uw huurovereenkomst bij Actys Wonen opzeggen?
Dit kan per de 1e van de maand, met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand.

De huuropzegging dient u, voorzien van een handtekening van alle huurders, naar ons te versturen. Zowel hoofdhuurder als medehuurders die op het huurcontract of de allonge vermeld staan moeten de huuropzegging ondertekenen. De brief stuurt u per mail (ingescand) of per post naar uw verhuurkantoor.

LET OP: Garages/parkeerplaatsen dienen apart opgezegd te worden. Geef bij de ondertekende opzegging aan dat u, indien van toepassing, ook de parkeerplaats of garage opzegt en vermeld daarbij het bijhorende nummer.  

Mocht u uw huurovereenkomst willen ontbinden voor de afgesproken minimale huurtermijn dan brengen wij u bij een sociale  huurwoning met een huurprijs tot  € 710- minimaal € 665,50 (incl. BTW) in rekening voor het mislopen van vergoedingen die wij anders van de opdrachtgever zouden ontvangen. Bij een vrije sector huurwoning met een huurprijs v.a. € 710,- brengen wij hiervoor minimaal € 907,50 (incl. BTW) in rekening. Let op, dit zijn minimale kosten, indien er door een opdrachtgever een hogere courtage in rekening gebracht wordt zullen wij deze courtage hanteren. Tot de ingangsdatum van de huurovereenkomst van de nieuwe huurder of de einddatum van de minimale huurtermijn blijft u verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst.

Overname
Het kan natuurlijk voorkomen dat u bij vertrek uit uw huurwoning bepaalde spullen ter overname aan wilt bieden aan een nieuwe huurder. Middels het overnameformulier kunt u eenvoudig de afspraken vastleggen die u met een nieuwe huurder heeft gemaakt over overname van spullen uit uw huurwoning.

Actys Wonen is niet aansprakelijk voor gemaakte afspraken, de vertrekkend huurder blijft verantwoordelijk indien de nieuwe huurder zijn afspraken niet nakomt.

Terugdraaien huuropzegging/ wijziging datum vertrek

Besluit u, nadat u uw huuropzeggingsbrief heeft verstuurd, toch niet te verhuizen of de opzeggingsdatum te wijzigen? Dan brengt Actys Wonen daarvoor € 108.90 (incl.BTW)  administratiekosten in rekening.

Voordracht

Wilt u een kandidaat voordragen voor de door u gehuurde woning, dan dient u dit kenbaar te maken op/bij uw schriftelijke huuropzegging. U kunt slechts één kandidaat voordragen, waarbij wij verwachten dat u het complete dossier bij uw huuropzegging voegt. De voorgedragen kandidaat wordt getoetst door Actys aan de hand van de volgende ingeleverde gegevens; Aan te leveren documenten. Let op: wij zijn niet verplicht om met een voordracht akkoord te gaan.